پیام فرستادن
Foshan Boxspace Prefab House Technology Co., Ltd
Foshan Boxspace Prefab House Technology Co., Ltd
اخبار
خونه / اخبار /

اخبار شرکت در مورد پروژه خوابگاه کارگران معدن در اندونزي به اتمام رسيد

پروژه خوابگاه کارگران معدن در اندونزي به اتمام رسيد

2023-06-12
پروژه خوابگاه کارگران معدن در اندونزي به اتمام رسيد

این پروژه شامل 381 واحد خانه کانتینری است که بیش از 1294 تخت خواب برای کارگران معدن فراهم می کند. این پروژه از ژانویه 2022 آغاز می شود و در ژوئن 2023 به پایان می رسد.

 

آخرین اخبار شرکت پروژه خوابگاه کارگران معدن در اندونزي به اتمام رسيد  0

آخرین اخبار شرکت پروژه خوابگاه کارگران معدن در اندونزي به اتمام رسيد  1آخرین اخبار شرکت پروژه خوابگاه کارگران معدن در اندونزي به اتمام رسيد  2آخرین اخبار شرکت پروژه خوابگاه کارگران معدن در اندونزي به اتمام رسيد  3آخرین اخبار شرکت پروژه خوابگاه کارگران معدن در اندونزي به اتمام رسيد  4آخرین اخبار شرکت پروژه خوابگاه کارگران معدن در اندونزي به اتمام رسيد  5آخرین اخبار شرکت پروژه خوابگاه کارگران معدن در اندونزي به اتمام رسيد  6